2007. június 26., kedd

A szfinx

A szfinx

A szfinx a gízai fennsíkon faragott egyetlen szikla. Ezt a helyet az ősi halottas-könyvben Rosettau-nak nevezik. 80 méter hosszú, 13 méter széles, és 20 méter magas. A test kialakításakor hatalmas kőtömböket faragtak le belőle. Ez az ókor rejtélyes alkotása, mely még ma is áll.
A szfinx oroszlántestével éppen az egyenlítő fölött 30 fokra a 30. keleti hosszúsági körön fekszik. Ez a Föld egyik leginkább diamágneses pontja. A földet itt és a 30. déli körön elektromágneses mező veszi körül.
Egy szabályos mértani mező körbeveszi a Földet. Egyenlő távolságú vonalakból áll, ezeken mozog az energia, amely életben tartja. Mátrixot alkotnak (Hartman vonalak), melyeknek számos neuralgikus pontja van. Természetes energetikai örvényeket hoznak létre, melyek képesek levitációt és súlytalanságot előidézni. A Bermuda háromszög, a Sárkány és az Ördögháromszög elismert diamágneses pontok. A piramisok és néhány ország katonai bázisai ezeken a pontokon találhatók. Az örvényeken dimenzionális kapuk jönnek létre, melyek napéjegyenlőség idején naplementekor nyílnak ki és záródnak be.

Maat a napéjegyenlőség az egyensúly és igazság istennőjének kapuja volt. A Kheops piramist ennek a tudásnak alapján építették, hogy spirituális tudást generáljon. Itt megkapták a bolygó összesűrített energiáit és nagyon magas rezgésszámot értek el,

A szfinxet Abu-hol-nak nevezték, vörösre festették. IV. Tutmózisz az ie. 15. században ünnepelte kiásásának ünnepét. A szobor az idők kezdete óta áll ott. IV. Tutmózis álmában találkozott a szfinxszel, aki megígérte neki, hogy fáraóvá teszi, ha kiszabadítja a nyakig érő homokból. Évezredekig állt homokban, többször elrendelték a megtisztítását, de aztán újból elhanyagolták. Feje kelet felé néz, évezredek óta szemléli a napfelkeltét, ahol napéjegyenlőség idején a nap felkel. 12 ezer évvel ezelőtt az Oroszlán csillagképet figyelte éjszakánként, ez megmagyarázhatja oroszlán formáját.

Egyiptom első uralkodói Hórusz követői, megvilágosodottak voltak. Aztán következtek a Bölcsek 13 ezer éven át. Az Atlantiszi kor idején élt egy olyan civilizáció Egyiptomban, amely új ciklust indított el a megörökölt tudás segítségével. A szfinxet a Hórusz-szem iskola papjai készítették a dinasztiák előtti korszakban.

Sok életen keresztül kell értékelni döntéseink következményeit, megtaláljuk a tisztelet és a tolerancia útját, mely harmóniához vezet. A fejlődés több életen keresztül vezet a megvilágosodáshoz. 12921 évvel ezelőtt jött az új kezdet. Azt a bizonyosságot testesíti meg, hogy létezik magasabb rendű bölcsesség.

A szfinx-templomot közvetlenül a szfinx elé építették, a Völgy-templom a Nílusra nézett. Abidoszi Ozíris templom. Masszív kőtömbökből épültek két szimmetrikus bejárattal fallal körül véve. A tömbök átlagos súlya 50 tonna. A tömbök nem egyformák, de milliméterre illenek a fölöttük lévő tömbhöz. A sarokköveket speciális módon faragták ki, hogy az épület energiája mindkét oldalra akadály nélkül eljuthasson. A sarok olyan összekötő elem, mely lehetővé teszi a folyadékok és energiák áramlását. A terasz tetejéről az egész tájat be lehet látni. A padlózat alabástromból készült. A tetőről jövő sugár éppen a szobrokra esett, mint a karnaki templomban is. Az özönvíz után kezdték használni a Hórusz-szem iskola papjainak szertartásaira. A napéjegyenlőség idején kihelyezték a templom teraszára az aranybárkát a a naplemente és a szfinx szemsugarát összekötő vonalon. Itt tartottak ünnepségeket a szfinx szeme előtt, éjszaka pedig feljöttek az Oroszlán csillagai. (Ezeket Kefren fáraónak tulajdonították, de sokkal korábbiak. A templom Kr.e. 4300 évvel ezelőtt keletkezett. Kefren csak újjáépíttette.
Alsó-Egyiptom hieroglikus jele a méh. Memfisz alapítója egyesítette a két Egyiptomot.
Hórusz szeme – az élet világa
A hieroglifák betűírást jelentenek. Onnan kell olvasni, amerre a madarak feje fordul. Mássalhangzókat használtak. Van olyan írás is, amely fogalmakat használ. Az agyban létrejött képek alapján használják a fogalmakat. A madár a repülés, a sólyom: kiváló látás. Azt az élményt kell felidéznie, amit a formája kelt. A testrészek tevékenységeket jelentenek. Két felemelt kar az imádkozást idézi. Két kéz mindig tevékenység.
Hieratikus írás is volt hivatalos és kereskedelmi közegben.
Demotikus írás Kr. E. 700 körül szinte gyorsírás.
Könnyebb megérteni a gondolatokat, ha történetekké alakítjuk őket.


A Szfinx tekintete

Egyiptom vallása egyistenhitű. Akiket mi isteneknek vélünk, szimbólumai az emberi tudat különböző állomásainak. Hosszú időnek kellett eltelnie az emberiség történetében, hogy megfejtsék az egyiptomi írást: arra a tudati szintre kellett eljutni, amelyben születtek.


Barátnőm, Ági fogadott fia, Karcsi felhívott, tudom-e mit szeretne anyja névnapjára ajándékul. Ági délelőtt iskolában tanít, délután az Auchanban kristályokkal foglalkozik, nincs olyan igénye, amit ki ne elégíthetne egyszerűbben és olcsóbban, mint sokan mások. Őt is leginkább lebeszélném drága ajándékok vásárlásáról: vegye meg mindenki magának azt, amire szüksége van.

De hát mégiscsak kellett valamit mondanom Karcsinak, ha már hozzám fordult.
- Szeretne elmenni Egyiptomba.
- Rendben – felelte Karcsi, és mikor akartok menni?
Úgy Jártam, mint Arany János, amikor Petőfi felajánlotta neki a barátságát. Nem elég a jutalom – írta – hát még a ráadás, „drága jobb kezed osztályosa vagyok”. Erről nem volt szó.
Ámde, ha Karcsi azt mondja, hogy megyünk, akkor nincs vitának helye.
Ágival nehezebb volt megbirkózni, hiszen őszerinte költőpénz is kell, azt pedig honnan teremtse elő. De itt már összekötöttem őket telefonon.
- Mennyi kéne, hogy legyen? – kérdezte Karcsi.
- Ne viccelj, legalább egy százas, kinek van arra pénze? – morgott a barátnőm.
- Küldöm a százast és a foglalást Interneten a bankszámládra most rögtön – jött a válasz a túloldalról, s Karcsi megszakítva a vitát, letette a kagylót. Néhány perc múlva beléptem a bankfiókomba, és ott volt a két százas a számlámon, a levelezőmön pedig a foglalás. Hát vissza már nem küldjük, az biztos.

Húsvéti szünidőben tehát Egyiptomba utaztunk. Ági először is a Szfinxet akarta látni, azonnal befizettünk arra a kirándulásra is megérkezésünk után.

A szfinx

A Szfinx a gízai fennsíkon faragott egyetlen szikla. Ezt a helyet az ősi halottas-könyvben Rosettau-nak nevezik. Az oroszlántestű, emberfejű világőr 80 méter hosszú, 13 méter széles, és 20 méter magas. A test kialakításakor hatalmas kőtömböket faragtak le belőle. Ez az ókor egyik rejtélyes alkotása, mely még ma is áll.
A Szfinx oroszlántestével éppen az egyenlítő fölött 30 fokra a 30. keleti hosszúsági körön fekszik. Ez a Föld egyik leginkább diamágneses pontja. A földet itt és a 30. déli körön elektromágneses mező veszi körül.

Egy szabályos mértani hálózat körbeveszi a Földet. Egyenlő távolságú vonalakból áll, ezeken mozog az energia, amely a Földet életben tartja. Mátrixot alkotnak (Hartman vonalak), melyeknek számos neuralgikus pontja van. Természetes energetikai örvényeket hoznak létre, melyek képesek levitációt és súlytalanságot előidézni. A Bermuda háromszög, a Sárkány- és az Ördögháromszög elismert diamágneses pontok. A piramisok és néhány ország katonai bázisai ezeken a pontokon találhatók. Az örvényeken dimenzionális kapuk jönnek létre, melyek napéjegyenlőség idején naplementekor nyílnak ki és záródnak be.

Maat a napéjegyenlőség az egyensúly és igazság istennőjének kapuja volt. A Kheops piramist ennek a tudásnak alapján építették, hogy spirituális tudást generáljon. Itt megkapták a bolygó összesűrített energiáit, és nagyon magas rezgésszámot értek el,

A Szfinxet Abu-hol-nak nevezték, vörösre festették. IV. Tutmózisz az ie. 15. században ünnepelte kiásásának ünnepét. A szobor az idők kezdete óta áll ott. IV. Tutmózis álmában találkozott a Szfinxszel, aki megígérte neki, hogy fáraóvá teszi, ha kiszabadítja a nyakig érő homokból. Évezredekig állt homokban, többször elrendelték a megtisztítását, de aztán újból elhanyagolták. Az újkorban Napoleon rendelte el a kiásását. Feje kelet felé néz, évezredek óta szemléli a napfelkeltét napéjegyenlőség idején. 12 ezer évvel ezelőtt az Oroszlán csillagképet figyelte éjszakánként, ez megmagyarázhatja oroszlán formáját.

Atlantiszi bölcsesség

Egyiptom első uralkodói Hórusz követői, megvilágosodottak voltak. Aztán következtek a Bölcsek 13 ezer éven át. Az Atlantiszi kor idején élt egy olyan civilizáció Egyiptomban, amely új ciklust indított el a megörökölt tudás segítségével. A Szfinxet minden bizonnyal a Hórusz-szem iskola papjai készítették a dinasztiák előtti korszakban.

Újabb testet-öltések

Az egyiptomi írások szerint sok életen keresztül kell értékelni döntéseink következményeit, megtaláljuk a tisztelet és a tolerancia útját, mely harmóniához vezet. A fejlődés több életen keresztül vezet a megvilágosodáshoz. 12 921 évvel ezelőtt jött az új kezdet. A Szfinx azt a bizonyosságot testesíti meg, hogy létezik magasabb rendű bölcsesség.

Bölcsesség-templomok

A Szfinx-templomot közvetlenül a szfinx elé építették, a Völgy-templom a Nílusra nézett. A harmadik bölcsesség őrző az abidoszi Ozíris templom. Masszív kőtömbökből épültek két szimmetrikus bejárattal, fallal körül véve. A tömbök átlagos súlya 50 tonna. A tömbök nem egyformák, de milliméterre illenek a fölöttük lévő tömbhöz. A sarokköveket speciális módon faragták ki, hogy az épület energiája mindkét oldalra akadály nélkül eljuthasson. A sarok olyan összekötő elem, mely lehetővé teszi a folyadékok és energiák áramlását. A terasz tetejéről az egész tájat be lehet látni. A padlózat alabástromból készült. A tetőről jövő sugár éppen a szobrokra esett, mint a karnaki templomban is. Az özönvíz után kezdték használni a Hórusz-szem iskola papjainak szertartásaira. Napéjegyenlőség idején kihelyezték a templom teraszára az aranybárkát a napkelte és a szfinx szemsugarát összekötő vonalon. Itt tartottak ünnepségeket a szfinx szeme előtt, éjszaka pedig láthatóvá váltak az Oroszlán csillagai. (Ezeket sokáig Kefren fáraónak tulajdonították, de sokkal korábbiak. Kefren csak újjáépíttette őket.)

A következő napon meglátogattuk Oziriszt, a reinkarnáció urát.


A női princípium szerepe Egyiptomban

Barátnőm fia, Karcsi, egyiptomi túrára fizetett be minket, s minthogy a női princípium megnyilvánulását kutattuk a Teremtés misztériumában, felkerestük azokat a helyeket, amelyek tízezer évvel ezelőtt a női bölcsességet voltak hivatva megjeleníteni.

Mint előző cikkünkben írtuk (A Szfinx tekintete, 05.12.20 Mágikus helyek) Egyiptom vallása egyistenhitű. Akiket mi isteneknek vélünk, szimbólumai az emberi tudat különböző állomásainak.

Ízis hozta létre a spiritualitást. Ő a női princípium. A férfi és női princípium egyenlően érvényesült az egyiptomi civilizációban. Ők tettek rendet a káoszban és őrizték annak tökéletes egységét. Az egyetlen istennek két formája van: a bölcsesség, a tudás, ezek a férfi princípiumok és a végtelen szeretettel megnyilvánuló női anyag.

Mielőtt a világ megnyilvánult, az istennek ez a két része létezett. Ezek Atum (férfi) és Nun (nő) működésbe hozza isteni akaratát. Így lesz Ptah és Szekmet. Ez ugyanaz az isten más névvel, más tulajdonságokkal.

Hathor temploma

Az északi sark fölötti csillag, a Sarkcsillag jelképezte azt az anyai erőt mely létrehozta az életet megteremtő anyagot. Hathor temploma a női alkotórésznek lett szentelve. A templom tengelye a Drakónisz csillagkép felé néz. A falak tartották távol az élet ellenségét, mely örökre fenn akarta tartani önmagát. A főbejáratot az északi oldalra helyezték. A tájolással minden esetben meg lehetett találni a Drákóniszt.

Az Alfa Drakónisztól 90 fokra találtak egy újabb jelentős csillagot, ezt Szíriusznak nevezték el. Ez volt Ízisz jelképe. Tiszteletére kijelölték a második bejáratot. Ez a bejárat keretezte azt a helyet, ahol a Szíriusz június 21-én a nyári napforduló idején felkelt. A papok tanulmányozták a csillagok mozgását és az energiájuk által létrehozott folyamatokat. Következtetéseiket a falakra vésték. A Szíriuszt, Ízis jelképét Kutyacsillagnak nevezték, s az Orion mögött található. Megjelenése a Nílus áradását jelezte. Negyven napig, az áradás idején volt látható. Ezzel nagyon fontossá lett az egyiptomiak számára. Az évet három évszakra osztották. A Szíriusz és a Nap megjelenésekor a nyári napfordulón meggyújtották a tüzet a templom tetején az egész ország számára.

Hathort a betegek védelmezőjének is nevezték, szanatóriumot építettek tiszteletére, és az orvosok tudásuk szerint mindent megtettek gyógyulásukért.

Hórusz születésének kápolnája

Ezt a kápolnát Az időszámításunk kezdetén a rómaiak építették. A falakon szerelmi jeleneteket láthatunk Ízisz és Ozírisz között, majd Ozírisz fiának születését és neveltetését. Bész istennő volt a szülő nők védelmezője, jelen volt és segített a szülésnél. Az oszlopokon jelenik meg a képe.

A Hórusz-templom bejáratán, az oszlopfőkön Hathor arcai láthatók. Mindegyik egy-egy világtáj felé néz. A templom falai domborművekkel vannak borítva, melyek megmagyarázzák a világegyetem értelmét, a reinkarnáció jelentőségét, és a szuperlénnyé válás módját.

A közemberek a házaikat a templom köré építették, így a mindennapi életben is helyet kapott a megvilágosodott papok bölcsessége.

Karnaki templom

Az Élet Csarnokában írnokok dolgoztak papiruszokon. A csillagászati feljegyzések mind másolatba kerültek, így megmaradhattak a perzsa pusztítás ideje után is. Innen juthatunk a Jelenések Csarnokába, mely egy hat oszlop által alátámasztott kamra.
Ozírisz kápolnájában megismerhetjük azt a fejlődési folyamatot, mely által az ember állati tudatból szuperlénnyé vált.

Minden templomnak volt egy szent tava, melyben reggel a papok megmerítkeztek tisztulásként a templomi szertartások előtt. Ezután következett a Szertartások Csarnoka. Az egyenes lépcső jelképezi a lélek leszállását a földre, hogy anyagba sűrűsödve megismerje a Világegyetem törvényeit.
A Tűz kamrájában égett az anyag első megnyilvánulása, itt adták át az áldozatokat Hathornak, a női princípiumnak, aki az élet működését szabályozza a Földön.
Az Aranybárkáról már említést tettünk előző cikkünkben; innen fog majd elindulni az ünnepeken Hórusz szobrával.

Nincsenek megjegyzések: